Ordinær generalforsamling i SDF

Onsdag den 28. september 2016 kl. 20.00.

Afholdes i Lynge Forsamlingshus Topshøjvej 2 4180 Sorø

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
 4. Godkendelse af næste års kontingent.
 5. Indkomne forslag:
 6. Valg af:
  • A. Bestyrelsesmedlemmer
   Ib Lindholm
   Hans Henrik Hovmand
  • B. 2 bestyrelses suppleanter
   Anne Odgaard Nielsen
   Max Lindholm
  • C. 1 revisor Inge-Merete Lindholm
  • D. 1 revisorsuppleant Finn Pedersen
 7. Eventuelt