Ordinær generalforsamling i SDF
Onsdag den 26. september 2018. 20.00
Afholdes i  Sorø Kultur- og Fritidscenter, Frederiksvej 27, 4180 Sorø

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
 4. Godkendelse af næste års kontingent.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af:
  A. Bestyrelsesmedlemmer
  Inger Jensen
  B. 2 bestyrelses suppleanter
  Martin Hansen
  Max Lindholm
  C. 1 revisor Inge-Merete Lindholm
  D. 1 revisorsuppleant Finn Pedersen
 7. Eventuelt