Ordinær generalforsamling i SDF

Onsdag den 25. september 2019 kl. 20.00

Afholdes i Sorø Kultur- og Fritidscenter, Frederiksvej 27, 4180 Sorø

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

4. Godkendelse af næste års kontingent.

5. Indkomne forslag:

  • §8.3 ændres til: Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel og bekendtgøres på foreningens hjemmeside.

6. Valg af:

A. Bestyrelsesmedlemmer

  • Maja Lindholm
  • Hans Henrik Hovmand

B. 2 bestyrelses suppleanter

  • Max Lindholm
  • Martin Hansen (modtager ikke genvalg)

C. 1 revisor Per Lindholm Larsen

D. 1 revisorsuppleant Finn Pedersen

7. Eventuelt