Ordinær generalforsamling i SDF

Onsdag den 27. september 2017kl. 20.00

Afholdes i Sorø Kultur- og Fritidscenter, Frederiksvej 27, 4180 Sorø

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

4. Godkendelse af næste års kontingent.

5. Indkomne forslag:

6. Valg af:

A. Bestyrelsesmedlemmer
Erstatning for Ib Lindholm
Lise Lotte Spang Pedersen
Kent Madsen (ønsker ikke genvalg)

B. 2 bestyrelses suppleanter
Anne Odgaard Nielsen
Max Lindholm

C. 1 revisor Per Lindholm Larsen

D. 1 revisorsuppleant Finn Pedersen

7. Eventuelt

 

Dagsorden til generalforsamling 2017