Ordinær generalforsamling i SDF
Onsdag den 22. september 2021 kl. 20.00
Afholdes i lokale 202 på Sorø Kultur- og Fritidscenter, Frederiksvej 27, 4180 Sorø

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
 4. Godkendelse af næste års kontingent.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af:
  A. Bestyrelsesmedlemmer
  Maja Lindholm
  Hans Henrik Hovmand
  B. 2 bestyrelses suppleanter
  Valg af 2 bestyrelses suppleanter
  C. 1 revisor Per Lindholm Larsen
  D. 1 revisorsuppleant Finn Pedersen
 7. Eventuelt