Ordinær generalforsamling i SDF
Onsdag den 28. september 2022 kl. 20.00

Afholdes i lokale 202 på Sorø Kultur- og Fritidscenter, Frederiksvej 27, 4180 Sorø

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

4. Godkendelse af næste års kontingent.

5. Indkomne forslag:

6. Valg af:
A. Bestyrelsesmedlemmer
Emilie Piil

B. 2 bestyrelses suppleanter
Valg af 2 bestyrelses suppleanter

C. 1 revisor Inge-Merete

D. 1 revisorsuppleant Finn Pedersen

7. Eventuelt