Ordinær generalforsamling i SDF

Onsdag den 27. september 2023 kl. 19.30
Afholdes i lokale 202 på Sorø Kultur- og Fritidscenter, Frederiksvej 27, 4180 Sorø

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
 4. Godkendelse af næste års kontingent.
 5. Indkomne forslag:
 6. Valg af:
  A. Bestyrelsesmedlemmer
  Lise Lotte Spang Pedersen
  Anne Odgaard
  B. 2 bestyrelses suppleanter
  Valg af 2 bestyrelses suppleanter
  C. 1 revisor Per Lindholm Larsen
  D. 1 revisorsuppleant Finn Pedersen
 7. Eventuelt