Sorø Danseforening behandler oplysninger om kunder til brug for førelsen af Sorø Danseforenings kunderegister og bogføring. Sorø Danseforenings dataansvarlige, den til en hver tid siddende formand, er ansvarlig for, at oplysningerne behandles i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen, herunder at der kun behandles relevante oplysninger, at de behandles lovligt, rimeligt og gennemsigtigt.

Formålet med behandlingen af personoplysninger er en forsvarlig sikring af kvaliteten i Sorø Danseforenings kunderegister og sikre mulighed for korrekt bogføring og fakturering. Bogføringsloven er retsgrundlag for behandlingen. Der behandles kun personoplysninger, som kunder ved samtykke har overdraget ved tilmelding til Sorø Danseforening. Uden samtykke til Sorø Danseforenings behandling af kundeoplysninger er tilmelding til Sorø Danseforening ikke mulig.

Personoplysninger om kunder i Sorø Danseforening behandles udelukkende internt i Sorø Danseforening og videregives ikke til tredjemand. Personoplysninger opbevares, så længe der er et eksisterende kundeforhold. I alle tilfælde opbevares personoplysningerne i overensstemmelse med bogføringslovens § 10, stk. 1, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører. Herefter slettes de.

Hver kunde har ret til at anmode Sorø Danseforenings dataansvarlige om indsigt i, berigtigelse og sletning af personoplysninger om medlemmet eller til at gøre indsigelse mod Sorø Danseforenings behandling. Kunden har ret til dataportabilitet, hvorved efter Databeskyttelsesforordningens art. 20 forstås, at den registrerede har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om sig selv, som vedkommende har givet til en dataansvarlig, og har ret til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvarlige, som personoplysningerne er blevet givet til.

Sorø Danseforening anvender billedmateriale af kunder i markedsføringsøjemed på Sorø Danseforenings webside og på sociale medier. Disse oplysninger anvendes kun på baggrund af et samtykke givet af kunden.

Kunden har ret til at trække sit samtykke til Sorø Danseforenings behandling af personoplysninger tilbage.

Personoplysninger anvendes ikke til automatiske afgørelser herunder profilering, jf. Databeskyttelsesforordningens art 22, stk. 1 og 4.

Klager over behandlingen af personoplysninger kan indgives til Datatilsynet.